Press Kogyo - Nyheter

Företagsledning

Management

peter-sandstrom

Verkställande Direktör

Managing Director

Peter Sandström

+46 (0)491 76 75 12

Skicka e-post Send e-mail
rasmus-olheden

CFO

CFO

Rasmus Olheden

+46 (0)491 76 75 23

Skicka e-post Send e-mail
elin-isaksson

HR chef

Head of HR

Elin Isaksson

+46 (0)491 76 75 21

Skicka e-post Send e-mail
peter-ekman

Marknadschef

Head of Marketing

Peter Ekman

+46 (0)491 76 75 17

Skicka e-post Send e-mail
mike-martin

Projekt & Beredningschef

Head of Projects & Processing

Mike Martin

+46 (0)491 76 75 15

Skicka e-post Send e-mail
stina-karlsson

Kvalitet & Miljöchef

Head of Quality & Environment

Stina Karlsson

+46 (0)491 76 75 20

Skicka e-post Send e-mail
anna-wallenberg

Affärsområdeschef Lågvolym


Business Manager Low Volume

Anna Wallenberg

+46 (0)491 76 75 24

Skicka e-post Send e-mail
erik-karlsson

Affärsområdeschef Högvolym


Business Manager High Volume

Erik Karlsson

+46 (0)491 76 75 42

Skicka e-post Send e-mail

Ekonomi & Inköp

Finace & Purchase

rasmus-olheden

CFO

CFO

Rasmus Olheden

+46 (0)491 76 75 23

Skicka e-post Send e-mail
carina-nordenskjold

Redovisning

Accounting

Carina Nordenskjöld

+46 (0)491 76 75 61

Skicka e-post Send e-mail
jimmy-reinholdsson

Inköpsansvarig

Head of Purchasing

Jimmy Reinholdsson

+46 (0)491 76 75 59

Skicka e-post Send e-mail
ywonne-kilefors

Löneassistent

Payroll Assistant

Ywonne Kilefors

+46 (0)491 76 75 63

Skicka e-post Send e-mail

Administration

Administration

Lena Larsson

+46 (0)491 76 75 26

Skicka e-post Send e-mail

Marknad

Marketing

peter-ekman

Marknadschef

Head of Marketing

Peter Ekman

+46 (0)491 76 75 17

Skicka e-post Send e-mail
tobias-johansson

Försäljningsingenjör

Sales Engineer

Tobias Johansson

+46 (0)491 76 75 54

Skicka e-post Send e-mail

Projekt & Beredning

Project

mike-martin

Projekt & Beredningschef

Head of Projects & Processing

Mike Martin

+46 (0)491 76 75 15

Skicka e-post Send e-mail
jorgen-svensson

Projektledare

Project Manager

Jörgen Svensson

+46 (0)491 76 75 36

Skicka e-post Send e-mail
Pontus Palm

Projektledare

Project Manager

Pontus Palm

Tel +46 (0)491 76 75 92

Skicka e-post Send e-mail
peder-bank

Projektledare

Project Manager

Peder Bank

+46 (0)491 76 75 27

Skicka e-post Send e-mail
susanne-axelsson

Projektledare

Project Manager

Susanne Axelsson

+46 (0)491 76 75 43

Skicka e-post Send e-mail

Affärsområde Högvolym

Business Area High

erik-karlsson

Affärsområdeschef Högvolym


Business Manager High Volume

Erik Karlsson

+46 (0)491 76 75 42

Skicka e-post Send e-mail
samira-rasidovic

Produktionsledare

Production Supervisor

Samira Rasidovic

+46 (0)491 76 75 57

Skicka e-post Send e-mail
Albana Ismajli

Produktionsledare

Production Supervisor

Albana Ismajli

+46 (0)491 76 75 83

Skicka e-post Send e-mail
Miguel Ribeiro

Produktionsledare

Production Supervisor

Miguel Ribeiro

+46 (0)491 76 75 05

Skicka e-post Send e-mail
Mir Morssali

Produktionstekniker

Production Engineer

Mir Morssali

+46 (0)491 76 75 31

Skicka e-post Send e-mail
michael-green

Produktionstekniker

Production Engineer

Michael Green

+46 (0)491 76 75 16

Skicka e-post Send e-mail
carina-freij-nordin

Planerare

Planner

Carina Freij Nolin

+46 (0)491 76 75 55

Skicka e-post Send e-mail
peter-linner

Underhållschef

Maintenance Manager

Peter Linnèr

+46 (0)491 76 75 47

Skicka e-post Send e-mail
nilserik-svensson

Underhållstekniker

Maintenance Technician

Nils-Erik Henriksson

+46(0) 491 76 75 64

Skicka e-post Send e-mail

Affärsområde Lågvolym

Business Area Low

anna-wallenberg

Affärsområdeschef Lågvolym


Business Manager Low Volume

Anna Wallenberg

+46 (0)491 76 75 24

Skicka e-post Send e-mail
andreas-wigren

Produktionsledare

Production Supervisor

Andreas Wigren

+46 (0)491 76 75 32

Skicka e-post Send e-mail
emir-pajazetovic

Produktionstekniker

Production Engineer

Emir Pajazetovic

+46 (0)491 76 75 50

Skicka e-post Send e-mail
Valon Ismajli

Produktionstekniker

Production Engineer

Valon Ismajli

+46 (0)491 76 75 88

Skicka e-post Send e-mail
Jim Blomander2

Planerare

Planner

Jim Blomander

+46 (0)491 76 75 14

Skicka e-post Send e-mail
jimmy-jidefur

Planerare

Planner

Jimmy Jidefur

+46 (0)491 76 75 56

Skicka e-post Send e-mail
mubera-mutilovic

Planerare

Planner

Mubera Mutilovic

+46 (0)491 76 75 11

Skicka e-post Send e-mail

Kvalitet & Miljö

Quality Management

stina-karlsson

Kvalitet & Miljöchef

Head of Quality & Environment

Stina Karlsson

+46 (0)491 76 75 20

Skicka e-post Send e-mail
Staffan Johansson

Kvalitetstekniker, reklamationshantering

Quality Technician, complaint handling

Staffan Johansson

Tel +46 (0)491 76 75 06

Skicka e-post Send e-mail
harriet-nordenskjold

Systemsamordnare

System Co-ordinator

Harriet Nordenskjöld

Tel +46 (0)491 76 75 68

Skicka e-post Send e-mail

Personal

Personal

elin-isaksson

HR chef

Head of HR

Elin Isaksson

+46 (0)491 76 75 21

Skicka e-post Send e-mail
Mathias Sabel

Kommunikation

Communication

Mathias Sabel

Tel +46 (0)491 76 75 04

Skicka e-post Send e-mail

IT

IT

christian-johansson

IT chef

IT Manager

Christian Johansson

+46 (0)491 76 75 65

Skicka e-post Send e-mail