Från plåtfabrik till
högteknologisk plåtindustri

Vi är Press Kogyo Sweden – underleverantör av fordonsdetaljer, konstruktionsdetaljer, truckdetaljer och entreprenadmaskinsdetaljer med fokus på plåtbearbetning, hydraulpressning och svetsning.

Titta närmare på vårt företag
b-linebottom

Kompetens, delaktighet
och engagemang placerar
oss i framkant

Vi kan idag erbjuda en av Europas modernaste anläggningar för plåtbearbetning. Det nära samarbetet med våra kunder har alltid varit vårt signum. Transparens är viktigt i allt vi gör och hos oss råder korta beslutsvägar och hög flexibilitet.

b-linetop

Laserskärning

Laserskärning behöver inga speciella verktyg och är därför ett ekonomiskt och snabbt tillverkningssätt för prototyper och produkter i små till medelstora serier.

b-linetop

Maskinbearbetning

I vår bearbetning tillverkar vi allt från mycket komplexa och krävande detaljer till mer enklare artiklar. Ett perfekt komplement för våra kunder och artiklar.

”Vi skär, formar, stansar och svetsar plåt!”

Vår fulla kompetens kommer till sin rätt när vi får vara med redan i produktutvecklingsstadiets början. Vår flexibla och kvalitetsinriktade produktion, vår utvecklingsavdelning och spetskompetens står till er tjänst från dag 1!

Läs mer om vår produktion

Vi kan idag erbjuda en av Europas modernaste anläggningar för plåtbearbetning. Det nära samarbetet med våra kunder har alltid varit vårt signum. Transparens är viktigt i allt vi gör och hos oss råder korta beslutsvägar och hög flexibilitet.

b-linetop

Hydraulpressning

Tekniken förändrar geometrin av ett material genom tryck. Lämpar sig väl då djupa slag ska göras, presslagen blir kraftfulla och med samma kraft genom slagen.

b-linetop

Svetsning

Svetsningen kompletterar alla andra produktionsenheter. Vid beställning av färdiga detaljer utnyttjas Press Kogyos produktionsresurser till fullo.

”Vi skär, formar, stansar och svetsar plåt!”

Vår fulla kompetens kommer till sin rätt när vi får vara med redan i produktutvecklingsstadiets början. Vår flexibla och kvalitetsinriktade produktion, vår utvecklingsavdelning och spetskompetens står till er tjänst från dag 1!

Läs mer om vår produktion

Ni ska ha höga förväntningar på oss,
det är vår drivkraft!

Långsiktiga relationer ställer höga krav på oss att ständigt utvecklas. Det handlar om att snabbt och effektivt tillfredsställa våra kunders krav och behov. Det handlar om leveranssäkerhet, ömsesidigt förtroende och gott samarbete.

För att uppfylla och förverkliga genomförs kontinuerligt olika former av kompetensutveckling av personalen. Med våra engagerade medarbetare, vår höga teknikgrad och rätt kvalitet levererar vi inte bara plåt, vi levererar också känsla, omsorg och professionalitet!

Mer om våra medarbetare

Investeringar för framtiden

Press Kogyo Sweden - Fotboll
Press Kogyo Sweden - Miljö
Press Kogyo Sweden - Nästa generation
Press Kogyo Sweden - Jämställdhet

Som företag har vi mycket gemensamt med landets idrottsföreningar. Glädje, samhörighet, laganda och respekt för både laget och individen har skapat vår framgång. Vår verksamhet är inte bara byggd på goda hållbara affärer, utan också på ett socialt ansvar.

Vi vill kunna sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld och rasism, minska användningen av droger samt öka integrationen mellan olika grupper i samhället. För oss på Press Kogyo innebär vår arena en plats där människor accepteras utan fokus på kön, härkomst eller sexuell läggning. Vår arena ska vara en plats där respekt för individen alltid blandas med kamratskap och glädje.

Läs mer om hållbarhet, miljö och kvalitet