Press Kogyo - Nyheter

Företagsledning

Management

Verkställande Direktör,VD

Managing Director, CEO

Shunsuke Takagi

+46 (0)491 76 75 07

Skicka e-post Send e-mail

CFO

CFO

Rasmus Olheden

+46 (0)491 76 75 23

Skicka e-post Send e-mail

HR chef

Head of HR

Andreas Wigren

+46 (0)491 76 75 21

Skicka e-post Send e-mail

Projekt & Beredningschef

Head of Projects & Processing

Mike Martin

+46 (0)491 76 75 15

Skicka e-post Send e-mail

Affärsområdeschef,lågvolym


Business Manager Low Volume

Anna Wallenberg

+46 (0)491 76 75 24

Skicka e-post Send e-mail

Affärsområdeschef,högvolym


Business Manager High Volume

Erik Karlsson

+46 (0)491 76 75 42

Skicka e-post Send e-mail