Press Kogyo

Bidrar till en hållbar utveckling!

Press Kogyo har som mission att aktivt få bidra till en hållbar utveckling! I det dagliga arbetet är det därför av yttersta vikt att ge långsiktiga bidrag till ett hållbart samhälle för generationer som komma skall. Med detta följer en skyldighet att ta ansvar för det som kan påverkas. Därför görs alltid noggranna avväganden inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i våra uppdrag, både i går, i dag som i morgon. Vi på Press Kogyo bevakar och följer gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör verksamheten.

Vi är stolta över våra certifikat, IATF 16949/ISO 9001 samt ISO 14001, ett bevis på att vi lever som vi lär!

Varje enskild medarbetare ansvarar för att leverera lösningar med rätt kvalitet och med hänsyn till miljön. Genom strategisk kompetensutveckling tillgodoses medarbetarnas behov av kontinuerlig utbildning. Den kunskap och erfarenhet som de tillägnar sig leder till ständiga förbättringar.

Press Kogyo ska bedriva verksamhet på ett optimerat sätt med så låg miljöpåverkan som möjligt. Medarbetarna uppmuntras att ständigt söka ny kunskap som säkerställer detta. Genom ett strukturerat internt arbete och avtalsprocesser ställer vi höga miljökrav och strävar efter att nå bästa energiprestanda och använda de mest ändamålsenliga tekniska systemen på marknaden.

Läs vår Företagspolicy här.

Vi levererar lösningar med rätt kvalitet och med hänsyn till miljön.