Press Kogyo

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs

Våra medarbetare ska känna sig delaktiga i företagets framgångsresa. Varje affär i hamn ska alltid nå våra anställda när avtalet är undertecknat. Syftet är självklart, tillsammans växer vi! Tänkesätt som ”Lite bättre varje dag” och ”Aktivt flöde i fabriken” har skapat sunda värderingar bland oss och lyfter fram kunden, medarbetaren och lönsamheten.

Vi prioriterar hög säkerhet och god kvalitet. Detta garanteras genom grundläggande begrepp i Lean, som till exempel 5S, våra ständiga förbättringar och avstämning genom daglig styrning.

Att vi jobbar efter den japanska modellen Kaizen gör nog ingen förvånad. Effektivisering och engagemang är våra självklara ledord. De skapar ringar på vattnet och medför bättre arbetsmiljö och jämnare kvalitet. En gigantisk volym har aldrig varit vår huvudsak. Att ligga i framkant däremot är en självklarhet!

Kontakta våra medarbetare

Att ligga i framkant däremot är en självklarhet!