Press Kogyo nominerar….(trumvirvel)

Press Kogyo är överväldigade över gensvaret på vårt integrationspris under årets Oskarsgala. Tack så rackarns mycket alla ni som har tagit er tid till att skriva alla dessa vackra ord, ni bevisar för oss att vår kategori är efterlängtad och välbehövd. Tillsammans gör vi världen lite, lite vackrare.

Så, av alla kandidater som har kommit in har vi efter mycket grubblande valt ut sex kandidater som nu uppvaktats med en vacker blomster kvast. De nominerade är:

Rodrigo Bernal Rodriguez, ”Rodde”

Rodde

Foto: Paul Madej, Barometern-OT

”Rodde Bernal är en eldsjäl när det kommer till integration. Rodde engagerar sig inte bara utifrån sin yrkesroll utan är precis lika driven som privatperson i frågor om integration. Han gör allt för att nyanlända i vår kommun ska bli involverade i samhället. Rodde driver projekt särskilt riktade till unga men engagerar även äldre och hela familjer.”

Christel Lampe

Lampe (2)

Foto: Roger Carlsson, Barometern-OT

”Christel bedriver både genom yrket men framför allt privat, på ett föredömligt sätt aktiv integration genom att driva ett antal olika aktiviteter. Aktiviteterna spänner villkorslöst över olika nations-, religions- och händelsebakgrunder. Hon får genom befintliga och nya föreningar, institutioner och forum ett aktivt integrationsarbete genomfört.”

 

Ursula Mecke

Ursula

Foto: Svenska Kyrkan

”Ursula är drivkraften bakom ett samarbete som pågår Kristdala mellan Svenska Kyrkan och Röda korset. Projektet heter ”Låna en svensk för en dag”. Hos Röda korset och biblioteket kan man boka sig för att ”låna en svensk” till olika aktiviteter. De som vill bli utlåna anmäler vad de kan tänkas hjälpa till med/lära ut och de nyanlända bokar upp vem de vill låna. Det kan vara allt ifrån att laga mat tillsammans till att göra läxor.”

 

Peter Ljung, Nordway Store

image.php

Foto: Roger Carlsson, Barometern-OT

” Företagets ledningens filantropiska inställning samt möjligheten att se lösningar istället för hinder har hjälpt företaget att utvecklas och hitta nya marknader som dem inte skulle kunna ta om dom inte hade jobbat hårt med integration. Om fler företag skulle följa Nordway store och ta till vara på den nya kompetensen som finns i regionen så skulle många människor och företag växa tillsammans.”

 

Be-Ge Lackering

index

”Företaget har utvecklats till en viktig aktör i det integrationsarbete som pågår inom kommunen. Med sitt breda kontaktnät och kunnig personal har många människor hittat sin försörjning inom företagets väggar. Genom att se möjligheter och inte motgångar i det mångkulturella har företaget bra stämning i gruppen och många glada hjärtan.”

Oscarsgymnasiet, introduktionsprogrammet, IM.

index4

”Skolans lärare och ledning stod för ett år sedan inför helt nya utmaningar då de gick från 70 till 215 nya elever. Genom lyckade rekryteringar och behörig specialpedagogik skapade skolan en grogrund för värderingar och sund mentalitet. Genom flexibilitet och lyhördhet med eleven i fokus skapades en plattform där människor kan växa, lyckas och känna att man återigen är på väg mot något.”