Finbesök

Vi på Press Kogyo äran att få ta emot finbesök ända från EU då vår Handelsminister, Ann Linde, tillsammans med våra lokala politiker, Peter Wretlund och Laila Naraghi, hälsade på.

Vi på Press Kogyo sträcker stolta på oss när vi får besök av sådan rang. Ett bra betyg åt vår personal som gör en fantastisk insats.