Uppskattat besök av Högsby Utbildningscenter!

Ett 20-tal studenter från HUC, Högsby Utbildningscenter, hälsade i slutet av maj på hos Press Kogyo. Ett mycket uppskattat besök av båda parter som säkerligen kommer leda till något gott i framtiden.

Press Kogyo Sweden jobbar dagligen med att stolt visa upp verksamheten oavsett i vilket forum. Att kunna ta emot besökare inför framtida nyrekryteringar är alltid lite extra intressant och spännande, så också denna gång. Efter sedvanlig presentation av företaget med tillhörande fikastund följde rundvandring i lokalerna.
– För oss som företag ser vi en problematik kring framtida rekryteringar, det finns helt enkelt för få sökanden till dagens utbildningar inom industrin. Därför är det med glädje vi tar emot grupper som denna ifrån HUC och uppskattar verkligen deras intresse för oss som arbetsplats, berättar HR-chef Niclas Olsson.

Unikt projekt
De 20-talet elever som besökte företaget deltar i ett unikt projekt med riksfokus. Det handlar om ett integrationsprojekt döpt till Svets & Svenska vilket innebär att skolan fångar upp duktig yrkeskompetens från regionen. Samtidigt som de får ytterligare yrkeserfarenhet så studerar de också svenska för att snabbare kunna komma ut i arbetslivet.
– Utbildningen har fått ett stort medialt fokus och det är skoj berättar Ulla Digreus, lärare i svenska på utbildningen. Det är extra roligt för oss som undervisar att se deras stora intresse för att lära sig både språkligt och praktiskt och de har gjort fantastiska framsteg på denna korta tid!

Målet är att halvera integrationstiden i samhället
För Lars Johansson, projektledare för Svets & Svenska är målsättningen redan solklar.
– Vi har ju med oss Tillväxtverket i projektet som också gått in ekonomiskt och stöttat oss. Det här gänget som vi har med oss idag startade sin utbildning den 17 mars med grundläggande utbildning samt språk. Det intresse som de visar är enormt och de är före oss på plats på morgonen och vi har svårt att stänga lokalen innan 17 på eftermiddagen, de gillar verkligen detta! Med det underlag vi har och vår målsättning så är jag övertygad om att vi kommer kunna uppfylla målet med projektet, att halvera integrationstiden som idag är cirka sju år till att slutligen kunna hamna på 3 till 3,5 år. För oss som ansvariga för utbildningen är det av yttersta vikt att vara lyhörda för företagens önskemål. Vi vill skapa den kompetens som efterfrågas, enkelt, vad behövs ute på företagen? Kan vi få ut våra elever på praktikplatser så har vi tagit ett stort steg i vår samhällsinsats!