Kalejdo hälsar på

Kommunens projekt för nyanlända kvinnor, Kaledjo, gladde oss med sitt besök. En intresserad grupp ledd av Ulla Montan från OliviA ställde frågor om produktionen runt om i fabriken.

Press Kogyos målsättning har alltid varit att attrahera fler kvinnor att jobba inom industrin och besök av det här slaget hjälper oss att få ut vårt budskap kring en attraktiv arbetsplats. Skoj! Tack för besöket Kalejdo.