Gott gäng involverade i Språngbrädan

Vi har under ett par år nu samarbetat tillsammans med några företag och Kristinebergsskolan.

Detta i ett projekt kallat språngbrädan med syfte att väcka ett intresse för de tekniska och naturinriktade utbildningar som finns när det kommer till att välja gymnasieutbildning. I år är det dags att hälsa årskurs sju välkomna till brädan och en tidig januaridag påbörjades planeringen inför året. I mars är det sedan dags att hälsa eleverna välkomna ut till oss på Press Kogyo.