Press Kogyo stöttar Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation. Syftet är att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

Stiftelsen utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

 

Att varje unge ska få en trygg och säker uppväxt är för oss på Press Kogyo en självklarhet!