Uppdatering kring Covid-läget

Förra våren, 2020, när allt kring Corona och dess följder var som starkast, stängde alla våra lastbilskunder ned. För oss på Press Kogyo fick det följder med permitteringar som alltid skapar viss oro. Men vi kunde, bland annat genom statliga stödpaket, reda ut stormen, om än under tuffa förhållanden.  En stor anledning till att vi […]

Förra våren, 2020, när allt kring Corona och dess följder var som starkast, stängde alla våra lastbilskunder ned. För oss på Press Kogyo fick det följder med permitteringar som alltid skapar viss oro. Men vi kunde, bland annat genom statliga stödpaket, reda ut stormen, om än under tuffa förhållanden.  En stor anledning till att vi klarade av att rulla på var också våra kunder inom andra branscher än Automotive, där allt kunde fortsätta som vanligt med ungefär samma storlek på orderstocken. För Press Kogyo Sweden skapade all osäkerhet runt Corona också en situation vi inte stått inför förut. Vi visste inte hur framtiden skulle se ut, vi fick planera vår produktion i sista sekund under första halvan av 2020. Vi hade en situation där vi lade nästa veckas schema för de anställda på fredagen innan, så tight var det.

Det vände dock väldigt fort, andra veckan i juni 2020 öppnades allt upp hos våra kunder och hela hösten 2020 blev väldigt bra med höga volymer. Detta fortsatte under första halvåret 2021 och det är vi väldigt tacksamma för. Det som har varit det stora problemet för väldigt många företag inom vår bransch är bristen på material, framför allt de berömda halvledarna som tvingat branschen att stänga ned under dagar eller veckor på grund av materialbrist. Vi har märkt av bristen framför allt på plåt där också priserna stigit väsentligt. Men även trävaror som lastpallar är mycket svårt att få tag på just nu. Att det mitt i allt dessutom strandar en båt i Suezkanalen gör ju en redan ansträngd situation än värre. Som en följd av komponentbristen har vissa av våra kunder det mer kämpigt nu än när Corona var som mest spridd, andra är inte lika utsatta. Våra orderböcker är fulla men problemet med den osäkerhet som finns just nu, gör att vissa ordrar skjuts fram och det skapar ju vissa svårigheter internt.

Om vi tittar framåt ser det ganska ljust ut för oss trots vissa mörka moln på himlen som vi har varit inne på. Vi har en långsiktig plan kring vart vi vill vara om två år och då ser det mycket bra ut i dagsläget. Den största oron just nu är priserna på komponenter men vi håller tummarna för att det kommer stabilisera sig så fort bristen upphör.