Press Kogyo fortsätter stödja Aktiv Skola

Att framtiden börjar i klassrummet kan de flesta skriva under på. Att vi på Press Kogyo ska fortsätta stödja och deltaga i arbetet på landets skolor är en självklarhet!

Därför är vi nöjda med att ha undertecknat ett nytt avtal med Aktiv Skola för 2016.

 

För mer information, besök stiftelsens hemsida:

https://www.aktivskola.org/